Integraal onderhoud houdt in: Systematisch onderhoud

 Bij integraal onderhoud moet u denken aan een gedegen uitgewerkt plan van aanpak betreffende het onderhoud van bedrijfspand, particuliere woning of serieonderhoud van bijvoorbeeld huurwoningen.

Panden kunnen op verschillende tijden onderhoud vergen. Wij kunnen een gedegen plan van onderhoud opmaken en dit plan over meerdere jaren uitvoeren.

Deze aanpak speelt in op de onderhoudsbehoefte van de verschillende facetten van het pand en geeft bovendien een goed overzicht in het financiële onderhoudsplaatje. Verder kan met deze aanpak goed ingespeeld worden op een planning wanneer er meerdere bedrijven in en om een pand bezig zijn.